tr Turkish
ar Arabicnl Dutchen Englishfr Frenchde Germanru Russiantr Turkish
Bilimsel Yayınlar - Doçent Doktor Melahat Atasever

Uluslararası dergilerde yayınlanan Makaleler:  

 

 

 • Diminished ovarian reserve is it a neglected cause in the assessment of recurrent miscarriage A cohort study M Atasever, Z Soyman, E Demirel, S Gencdal… – Fertility and Sterility, 2016

 

 • Lower serotonin level and higher rate of fibromyalgia syndrome with advancing pregnancy M Atasever, M Namlı Kalem, Ç Sönmez… – The Journal of …, 2017

 

 • Nigella Sativa Oil Protects the Rat Ovary from Oxidative Injury Due to Ischemia-Reperfusion M Atasever, Z Bakacak – Medical science monitor: international …, 2017

 

 • THE effects of Fibromyalgia Syndrome on Physical Function and Psychological Sttus of Pregnant Females H Genc, M Atasever, BD Cakit… – Turkish Journal of …, 2017

 

 • Is the management of Rh-Rh incompatibility with noninvasive fetal Rh genotyping , M Şengül, R Iri, M Atasever – Turkish journal ofMedical Sciences  2017- journals.tubitak.gov.tr

 

 • Pre-implantation genetic screening among women experiencing recurrent İnternational A Ozer, E Hatirnaz, M Atasever Journal Gynecology And Obstetrics 2017 – Wiley Online Librar

 

 • Synchronous_Primary_Carcinoma_in_5_DifferentOrgans of a Female Genital Tract. M Atasever, B Yilmaz, G Dilek, EY Akcay – International Journal of Gynecological Cancer, 2009

 

 • Evaluation of polycystic ovary syndrome patients treated for OHSS Ş Hatirnaz, S Gençdal, M Atasever – Journal of Infertility and Reproductive Biolojy, 2015 – pdfs.semanticscholar.org

 

 • Live Birth from ICSI-TESA into In Vitro Matured Oocytes A Case Report M Bakacak, M Atasever – Journal of Reproduction & Infertility, 2015 – search.proquest.com

 

 • Liveborn baby by ICSI of micro-TESE derived cryopreserved-thawed sperm of non-mosaic Klinefelter syndrome father.Bostanci, M Atasever – Edorium Journal of Gynecology and Obstetrics1(4) , 2015 – edoriumjournalofgyneobst.com

 

 • Minilaparoscopic Total Hysterectomy.M Atasever,E Demirel,S Kelekçi Jacob Journal of Gynecology and Obstetrics2015

 

 • Protective effects of Nigella sativa oil against carboplatin-induced liver damage in rats. Z.Erisgina,M.Atasever,K.Cetinkaya,S.Ö.A.Dizakar,S.Omeroğlu.H.Sahine. Biomedicine & Pharmacotherapy110(2019)742-747.

 

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

 • Factors affecting clinical pregnancy rates after IUI for the treatment of unexplained infertility and mild male subfertility M Atasever, MN Kalem, Ş Hatırnaz – Journal of the Turkish  German 2016 – ncbi.nlm.nih.gov

 

 • The Association of First Trimester TSH Levels With Obstetric and Perinatal Outcomes SŞ Aker, T Yüce, M Atasever, M Seval…The Journal Gynecology-Obstetrik and Neonenatology , 2016 – jgon.org

 

 • In Vitro Fertilizasyon Uygulanacak Polikistik Over Sendromlu Hastalar İçin Myo-İnositol Ve Folik Asit Desteği D Acar, YE Şükür, B Özmen, M Atasever… – Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatolgi Tıp Dergisi, 2017 – jgon.org

 

 • İleri Evre Serviks Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi. İ Aköz, M Atasever

 

S Adanalı. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Tıp Dergisi 2003 journalagent.com

 

 • Endometrium Karsinomlu Hastalarda Ca-12s’in Tanı Ve Takipteki Rolü. İ Aköz, S Adanalı, M Atasever –Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Tıp Dergisi 2000 journalagent.com

 

 • Erken evre endometrium karsinomlu hastalarda östrojen replasman tedavisinin rolü İ Aköz, S Adanalı, M Atasever.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 41(2) 2001

 

 • Epiteliyal over karsinomlarında uzak metastaz. İ Aköz, S Adanalı, M Atasever.Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 40(2) 2000

 

 • Endometriozıs Semptomdan Tanıya Geniş Bakış M Atasever, S Gençdal… – Turkiye Klinikleri Journal Gynecol Obst-Specal Topics9(1)1-6, 2016 – turkiyeklinikleri.com

 

 • Second Trimester Uterine Ruptures Case ReportsM.Atasever,A.Özel,N.Cim,S.Şahin The Journal Gynecology-Obstetrik and Neonenatology , 14(1)39-41.2017 – jgon.org

 

 • Postmenopozal Kanama Hastalarda Endometrium Kanseri İ Aköz, S Adanalı, M Atasever 34(3-4) 27-31.2000

 

 • Lojistik Regresyon Modeli Kullanılarak Ovariyan Kitlelerin Malign-Benign Ayırımının Yapılmas. Şule Özel ,Melahat Atasever ,Mustafa Ziya Günenç The Journal Gynecology-Obstetrik and Neonenatology,15(3)125-129.2018

 

 

Uluslararası kongre sözlü bildirileri:

 

 

 • 25th EBGOC ,15th Congress Of Turkish Society Of Obstetrics And Gynaecology Vücut Kitle İndeksinin IVF.Tedavi Sonuçlarına.17-21.May 2015

 

 • 19th World Congress on IVF.  Effect Of Nıgella Satıva On Reproductıve System In Experımental Rat 4-8 Ekim 2017

 

 • 25th EBGOC15th Congress of Turkish Society Of Obstetrics And Gynaecology .The Relatıonshıps Between Papp-A Levels And Placental Localızatıon And Foetal Bırth Weıght 17-21.May2015

 

 • Prenatal Down Syndrome Screening Tests From Beginning To Today; Results Of A Historical Study In 1997 in EurasianBioChem. 26-27 April 2018.

 

 • 1stInternational and XVI National Gynecologic Oncology Congress. Effect of Nigella Sativa on ovarian reserve: a carboplatin-induced gonadotoxicity model in rats. November 21-25,2018.

 

 

Uluslararası kongre bildirileri:

 

 • 11th Congress of the European Society of Gynecology Prophylactıc Modıfıed Mccall Culdoplasty By Vagınal Approach Durıng Total Laparoscopıc Hysterectomy For Benıgn Dısease. Prague Rupublic of Check 2015

 

 • 13thWord Congress Of Perinatal Medicine, Belgrade–2017

 

 • EULAR- Fibromyalgia Syndrome İn Pregnant Womenthe Effecton Physical Functionıng And Phychological Status London-2016

 

 

Ulusal kongre sözlü bildirileri:

 

 • Genç Yaşta Saptanan Bir Müsinöz Kist Adenokarsinom Tümörün Gebelik Sonuçları Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  30-03.11.2016

 

 • Laparoskopik İntrakorporeal Sütür Atmak İçin 5 Basamakta İğne Tutuş Yeni Tekniği. GEP.Genç Endoskopistler Platformu Sympozyumu 13-15.01.2017

 

 • PCO Morfolojisi Ve Ovaryan Kan Akımının Menstrual Patern ,Fiziksel Görünüm Ve Kardio Vaskuler Hastalıklarla.TSRM Kongresi.2017

 

 • Pregnancy fibromyalgia syndrome and serotonin.11-15may11.TAJEV Kongresi.2016

 

 

Ulusal kongre bildirileri:

 

 • Serebral Metaplazi Bir Uterin Servikal Kanser Vakası.8.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi2002

 

 • Primer Tuba Kanseri.5.TAJEVKongresi.2003

 

 • Ca125yükselikliği İle Seyreden Meigs Sendromu.5.TAJEV Kongresi 2003

 

 • Bilateral Tekoma. TJOD.Kongresi 2008

 

 • Kadın Genital Sisteminde Beş Ayrı Organda Senkronize Primer Karsinom.TJOD Kongresi2003

 

 • Serviks yeleşimli primer Lenfoma12.Zekai Tahir Burak Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 2015

 

 • Açıklanamayan İnfertilitede İntrauterin İnseminasyon Başarısını Etkileyen Faktörler. 5.ÜTCD Kongresi2015

 

 • Multi senkron malıng neoplazi.12.Zekai Tahir Burak Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 2015

 

 

Yurt içi eğitimler

 

 

 • Gynecologic Laparoscopic operations as observer camera and 1st assistancy2003 Ankara.

 

 • Laparoskopi Çalıştayı.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014

 

 • Jinekoloji  Cerrahi Laparoskopi Eğitimi .Ankara Ünüversitesi Tıp Fak. KHD Anabilim Dalı 2015

 

 • 3.Teorik Ve Pratik Uygulamalı Histeroskopi ,Laparoskopi Kursu A.Ü.TIP Fakültesi2015

 

Konuşmacı ve Eğitimci olarak katıldığı toplantılar:

 

 • 25th EBGOC 15th Congress of Turkish Society Of Obstetrics And Gynaecology –Endometriozis Over Ca İlişkisi 2015 –  Konuşmacı

 

 • 14.Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi – Hpv Tarama Testlerinden Hangisi Seçilmeli 2016 – Konuşmacı

 

 • 4.ASİSTAN KURSU: TJOD Ankara Şübesi . Çoğul Gebeliklerde Takip Ve Doğum Yontemi- 2017-  Konuşmacı

 

 • 5.ASİSTAN KURSU:TJOD Ankara Şübesi.İnfertilitede Laparoskopini Ve Endoscopini Yararları.18 Ocak 2018-Konuşmacı

 

 • 11.ASİSTAN KURSU .Samsun Laparoskopi ve Histeroskopinin İnfertilitedeki Yeri.Konuşmacı 2018.

 

 • TSRM Samsun bölgesel toplantı OHSS oturum başkanı .09.04.2017.SAMSUN.

 

 • 1.Giresun Jinekoloji ve Obstetrik ve Üreme Sağlığı Sempozyumu.Sempozyum ve   Oturum Başkanı 08.Haziran 2014

 

 • Uluslararası Katılımlı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi02-04.aralık 2016.Ankara

 

 • Ordu Giresun Jinekolojik Onkoloji Günleri- Konuşmacı 21.10. 2017

 

 • TJOD Giresun-Ordu  Şübesi Yaşasın Anneler Annleler Yaşasın .Toplantı Başkanı 20.12.2017  

 

 • Giresun  Üniversitesi Akademden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Destek,Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararsı Mücadele Günü- 25.11.2015.Konuşmacı

 

 • Azerbaycan Respublikası Sehiyye Naziliyinin  05.07.2018-06.07.2018

 

     1. Endometriozisli hastalarda hangi durumda cerrahi yapılmalı

 

 • Servix kanser taraması HPVDNA,Servikal Sitolojiye göre üstünlüğü. Konuşmacı

 

 • 13.TJOD ASİSTAN OKULU. KIBRIS21-23Eylül.Konuşmacı

 

 • İSTAMBUL.BAU Konuşmacı

 

 • Azerbaycan mama gynecoloji institut.07.11.2018.BAKÜ.Konuşmacı

 

 • 1stInternational and XVI National Gynecologic Oncology Congress. November 21-25,2018 Oturum başkanı.

 

 • 3.ULUSLARARASI KORU GEBELİK DOĞUM LOHUSALIK KONGRESI14-17 ŞUBAT 2019 Bolu.Oturum başkanı.