Tüp Bebek - Doçent Doktor Melahat Atasever

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi klasik tüp bebek uygulaması ve mikroenjeksiyon olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Bu her iki yöntemin de aşamaları arasında herhangi bir fark yoktur.

Tüp bebek tedavisi klasik tüp bebek uygulaması ve mikroenjeksiyon olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Bu her iki yöntemin de aşamaları arasında herhangi bir fark yoktur. Klasik tüp bebek tedavisinde yumurta ve spermler tıbbi bir ortamda bir araya getirilir ve spermlerden en iyisinin yumurtayı en iyi şekilde dölleyerek en kaliteli embriyoyu oluşturması istenir. Mikroenjeksiyon yönteminde ise en güçlü, en hareketli, en kaliteli sperm hücresi mikroskobik bir iğne ile direkt olarak yumurtanın içine enjekte edilir ve spermin yumurtayı döllemesi istenir. Mikroenjeksiyon sistemi daha garanti ve daha başarılı bir döllenme vaat ettiğinden son zamanlarda artık klasik yönteme göre mikroenjeksiyon daha sık olarak tercih edilmektedir.

Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanır?

Tüp bebek tedavisi için görüşmeler yapıldıktan sonra, tedaviye karar verilirse henüz başlanmadan önce kandaki FSH, LH, TSH, E2 ve Prolaktin seviyelerine bakılır. İşte bu hormon değerlerinin en doğru şekilde elde edilebilmesi için anne adayının adetinin 2. veya 3. gününde test yapılması gerekir. Kan testi için gelirken kadının aç ya da tok olmaları sonuçları etkilemez.

Tüp bebek tedavisine başlandığı gün aynı zamanda ultrasonla görüntüleme yapılır. Çünkü anne adayının yumurtalıklarında ya da rahminde tüp bebek tedavisini engelleyebilecek herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

Tedaviyi gerçekleştirecek uzmanlar, koşulların uygun olduğunu görürse tedaviye başlamak için herhangi bir engel yoktur. Bu aşamadan sonra yapılacak, uygulanacak şeyler daha çok; kadının yaşına, kan tahliline, yumurtalık kapasitesine ve diğer değerlerine göre değişiklik göstermektedir.

Tüp bebek denemelerinde başarısızlığın nedenleri nelerdir?

Tüp bebek tedavileri yaklaşık % 60 oranlarında gebelikle sonuçlanırken bazı çiftlerde tekrarlayan tüp bebek uygulamalarına rağmen gebelik elde edilememekte. Bunun nedeni iyi kaliteli embriyo yani döllenmiş yumurta transfer edilmesine rağmen gebe kalamamaya veya her seferinde embriyo kalitesinin kötü olmasına bağlı olabilir.

Gelişen embriyo sayısı ve kaliteleri pek çok faktöre bağlıdır. Tekrarlayan kötü embriyo kalitesinin nedeni genelde yumurtalara bağlıdır. Genç hastaların yumurtalarında kromozom bozukluğu bulunma riski daha düşüktür ve gebelik sonuçları daha iyidir. Buna rağmen embriyolarının yaklaşık %20-40’ında kromozomal bozukluk vardır (anöploidi).

Yaş ilerledikçe yumurta sayısı ve kalitesi düşmekte ve embriyolarda kromozom bozukluğu bulunma riski artmaktadır.
Bir diğer sorun ise spermin kalitesidir. Özellikle morfolojik olarak ciddi problemleri olan spermler ile yapılan işlemler sonucu gelişen embriyoların daha az kalitede olduğu bilinmektedir.

Özellikle azospermik erkeklerden testislerden alınan olgunlaşmamış (spermatid) spermler ile dölleme yapıldığında embriyo kalitesi kötüdür ve bu embriyoların transferi ile gebelik elde edilme şansı düşüktür.Bu nedenle böyle sıkıntıları olan kışılerin tedavi ve takviye görmesi durumu bir miktar düzeltebilir.

Embriyo kalitesi düşükse ne yapmak gerekir?

Embriyo kalitesi kötü olan çiftlerde herhangi bir kromozom anormalliği yönünden genetik inceleme yapmak gerekir. Bazen kadında veya erkekte dengeli olarak taşınan kromozom bozukluklarına (translokasyon) rastlanabilir. Bu gibi durumlarda oluşacak olan döllenmiş yumurtaların %80’inden fazlası anormal veya taşıyıcı olacaktır.

Kadın ve erkeğe ait genetik bir problem saptandığında veya embriyolarda yüksek olasılıkla kromozom bozukluğu olmasından şüphe ediliyor ise yeni bir tüp bebek tedavisinde mutlaka preimplantasyon genetik tanı yöntemi uygulanmalıdır.

Böylece bu yöntem ile uygun embriyoların seçilerek anne rahmine yerleştirilmesi ve sağlıklı bir gebeliğin elde edilmesi mümkün olacaktır. Kadın yaşının 37’nin üzerinde olması, erkeğin sperminde DNA bozukluğunu düşündüren bir semen örneği olması, tekrarlayan tüp bebek tedavilerine rağmen gebelik elde edilememesi gibi durumlarda kadın ve erkeğin periferik karyotip tetkiki normal olsa dahi yeni bir tüp bebek tedavisinde PGT yöntemi uygulanmalıdır.
Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının bilinen ve bilinmeyen nedenleri olmakla birlikte tüp bebek yönteminde her geçen gün gelen yenilikler birçok kez tedavi denemiş ve gebe kalamamış çiftlerde umutlarımızı ve başarı oranlarımızı artırmaktadır.

Tüp bebek tedavi fiyatları ne kadardır?

Tüp bebek tedavisinde öncelikle hastayı çok iyi dinlemek ve incelemek gerekir, tedavi defalarca tekrarlaya biliyor, infertil olan hastaların pek çok faklı sebeplerle infertil olma ihtimalleri olduklarından ilk denemede tüm sorunlar çözülmeye bilir her zaman istediğimiz ve planladığımız gibi olmayabilir. Dolayısıyla sizi tanıyan bilen doktor ,sırasıyla yapılması gerekenleri uygulayacak ve sizin de doktorunuzun ilgi ve çabalarından emin oldunuzsa pes etmeden devam etmeniz gerekir.

Pekala fiyatlarda belli nedenlerden dolayı her zaman aynı olmuyor kişiye özel tüp bebek tedavisi yapılmalıdır. TESE, ICSI, embriyo dondurma, genetik inceleme, embriyo kılıfının inceltilmesi gibi işlemler yapıldığında maliyet de artacaktır.

Ayrıntılı bilgiyi kliniğimden randevu alarak çiftlerin sorunlarını göz önünde bulundurarak öğrenebilirsiniz.