Plesantanın Yerleşim ve Gelişim Bozuklukları - Nasıl Tedavi Edilir?

Plesantanın Yerleşim ve Gelişim Bozuklukları

Plasenta, previa plesantanın rahmin alt kısmına yanlış yerleşmesi durumuna verilen isimdir ve plesentanın yerleşim yeri ve gelişim bozuklukları gibi çok sayıda problem, bireylerin karşılaşabileceği durumlar arasında yer alır. Bu durum bebeğin doğumuna engel olacak şekilde doğum kanallarının kapanmasına neden olur. Görülme oranı ise 1/200 şeklindedir. Bu oranın %20’si tam plesanta previa’dır. Daha önce doğum yapmış kadınlarda görülme ihtimali daha fazladır. Kişi diğer hamileliğinde bu durumu yaşamışsa tekrar görülme ihtimali %4 ila 8’dir.

Hamileliğin son dönemlerinde kanamalara neden olabilir. Hatta anne ve bebeğin hayatını da tehlikeye atabilir. Ultrasonografi ile tanı konulabilir. Doppler sonografi ile tanı daha kesin bir şekilde konulabilir. Hamileliğin ilk 3 ayında rutin olarak yapılan ultrason incelemeleri sonucunda bebeğin rahim ağzına olan yakınlığı saptanabilir.

Plesantanın Yerleşim ve Gelişim Bozuklukları Sebepleri

Plesantanın yerleşim ve gelişim bozuklukları sorunlarına yol açan sebepler tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı risk faktörleri de bulunmaktadır. Bunlar;

 • Birden fazla doğum olması
 • İleri anne yaşı
 • Daha önce geçirilmiş rahim ameliyatları
 • Kürtaj sayısının fazla olması
 • Geniş plesanta (çoğul gebelik)
 • Plasenta anormallikleri
 • Sigara içen anneler

Nedenler doğrultusunda annede farklı bulgular yaşanabilir. En çok görülen belirti ağrısız vajinal kanamalardır. Kanamalar 28. Haftadan sonra ortaya çıkar, %25 vakada da erken doğuma neden olur. Rahim genellikle yumuşaktır ve hassasiyet hissi bulunmamaktadır. Bebekte sıkıntı görülmesi ise nadirdir. Kanama meydana gelmesi ise en büyük risk faktörüdür.

Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi şekli;

 • Kanama miktarına
 • Gebelik yaşına
 • Yerleşim ve gelişim bozukluklarının derecesi
 • Bebeğin geliş pozisyonu
 • Rahim ağzının açıklık derecesi
 • Doğum eyleminin başlamasına ve bebeğin canlı olup olmamasına

Göre değişmektedir. Bu tür bozukluklar olduğu tespit edilirse anne sıkı takibe alınmalıdır. Bebek yaşayabilecek durumda değilse ve kanamaz az ise bebek akciğer matüritesi sağlanana kadar takip edilir. Hasta 24-34 hafta arasında akciğer olgunlaştırıcı iğneler vurulabilir.

Kişiye göre izlem tedavisi de uygulanabilir. Plasenta previada perinatal ölüm oranı doğrudan doğumdaki gebelik yaşıyla doğru orantılıdır.  İzlem tedavisiyle hem anne hem de fetüs en düşük riskle gelimine devam edebilir. Tedavi planıyla beraber perinatal mortalite ve anne mortalitenin azaltılması amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir